close button

דירות במודיעין והסביבה

איטום גג – עבודה עברית

Posted OnNovember 15, 2016 06:37

Categoriesאיטום גגות

אחריות אמיתית על עבודה משמעה מאמץ ללא פשרות להגעה לתוצר הטוב ביותר

קשה מאוד להגדיר את מושג האחריות בהקשר העבודה. לאנשים שונים הבאים מרקע תרבותי חברתי שונה, עשויות להיות דעות הפוכות לחלוטין על הנושא. יש שיאמרו, בעל מקצוע הלוקח אחריות אמיתית על עבודתו, הינו קודם כל אדם אשר שם את טובת עובדיו וזכויותיהם הסוציאליות כנר לרגליו, למרות אילוצים של לוחות זמנים או תקציבים. אחרים יאמרו, בעל מקצוע הלוקח אחריות על עבודתו הינו אדם הדואג שכל חובותיו ללקוחות מתבצעות בצורה מושלמת, ובעל אחריות מספקת להתוודות במידה ואין זה כל ולתקן את המצב. ככל הנראה, התשובה הנכונה לשאלה מהווה שילוב של שתי הדעות השונות הללו, מאחר ולא ניתן באמת להגיע לתוצאה מושלמת של עבודה ללא דאגה מוחלטת לצוות העובדים. תחומי הבניין והאיטום (בייחוד איטום גגות), הינם תחומים הדורשים מאתנו ביתר שאת לעבוד רק עם אנשים הלוקחים אחריות אמיתית על עבודתם.

איטום גגות הינו תחום הדורש באופן מיוחד עבודה עם בעל מקצוע הלוקח אחריות על כל היבטי העבודה

כאמור, איטום גגות הינו תחום ספציפי הדורש אחריות מהחברה נותנת השירות, מנהליה ועובדיה לקחת אחריות אמיתית על היבטי העבודה מהסיבות הבאות:

  • חוסר ידע ומומחיות של הלקוח: תחום האיטום עושה שימוש במגוון עצום של חומרים כימים, אשר השימוש בהם שונה לפי משטח היישום (מתכת או בטון), האזור הגיאוגרפי (צפון גשום או דרום חם וסחוף רוחות) ועוד משתנים רבים. רוב הלקוחות, אינם מסוגלים להיות ברי דעת בכל עולם התוכן הזה, ולכן תלויים באופן מוחלט באמינות ובאחריות של חברת איטום גגות אשר את שירותיה שכרו.

  • שמירה על בטיחות העובדים והדיירים: מאחר וחלק מהחומרים הכימיים בהם נעשה שימוש באיטום גגות הינם רעילים, אמינות החברה ואחריותה לבריאות הדיירים והעובדים הינה הכרחית.  

עבודות איטום מחייבת מומחיות ייחודית

עבודות איטום בכלל ואיטום גגות בפרט מחייבות כאמור עבודה עם חברה מקצועית, אשר מקפידה על כל פרט בעבודתה. שימוש נכון בחומרים, ושמירה על רמת גימור מושלמת, הינם הכרחיים ביותר לבידוד מושלם

0:00